Vegro 3 jaar hoofdsponsor The Hague Disability Darts Invitational

Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en Vegro het Expertisecentrum Hulpmiddelen uit Lisse hebben vandaag in Lisse een 3-jarige sponsorovereenkomst gesloten.

Voor 3- jaar wordt Vegro hoofd- en naamsponsor van het ‘The Hague Disability Darts Invitational’ dat vanaf nu dus ‘Vegro The Hague Disability Darts Invitational’ heet en daarnaast wordt Vegro ook sponsor van de Haagse top paradarter Arie van der Rassel.

Voor de verzamelde pers tekenden René Kamerbeek, algemeen directeur van Vegro, en Hans Willink, de voorzitter van de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten en toernooidirecteur van het Vegro The Hague Disability Darts Invitational eerst hun overeenkomst, alvorens Willink ook een hieraan gekoppelde overeenkomst sloot met Van der Rassel.

Willink is zichtbaar opgetogen met deze overeenkomst en bracht dat ook in woorden tot uitdrukking: “Het is meer dan fantastisch, dat een grote partij als Vegro, die met ruim 60 vestigingen in heel Nederland al zowel steun verleent binnen onze doelgroep, nu ook deze bijzondere tak van gehandicaptensport ondersteunt. Het is voor ons een geruststellende gedachte, dat we ook in 2020, voor het allereerste EK Paradarts ooit, nu al een naam- en hoofdsponsor binnen hebben. We zijn dus buitengewoon gelukkig met hun inbreng. Niet alleen financieel, maar ook op andere wijzen doet Vegro zich gelden. Zo wordt bijvoorbeeld op kosten van Vegro één van de wc’s in de Lourdeskerk omgebouwd tot een mindervalidentoilet. Bovendien is een onderdeel van de overeenkomst, dat zij – via ons – Arie van der Rassel sponsoren. Arie is een ambassadeur van het paradarts en voor Vegro een mooi uithangbord.”

Arie van der Rassel: “Een droom komt uit! Dit is hét begin van een prachtige toekomst voor alle topparadarters.”

Ook Vegro directeur Kamerbeek is verheugd met deze overeenkomst: “Vroeger keek ik al veel naar darten en ik vind het fantastisch om dit evenement te ondersteunen, zodat ook paradarters hun kwaliteiten kunnen tonen. Vegro draagt hieraan graag bij zodat iedereen mee kan doen”.

Het Vegro The Hague Disability Darts Invitational is een internationaal invitatietoernooi voor gehandicapte topdarters, dat 17 februari 2018 voor het eerst werd gehouden op initiatief van én georganiseerd door de Stichting Haagse Sportstimulering voor Gehandicapten. Dit jaar wordt op zaterdag 25 mei de tweede editie gehouden en wel in de Lourdeskerk te Scheveningen.

De editie van volgend jaar verandert eenmalig van naam en opzet. Het wordt het eerste Europese kampioenschap ooit voor gehandicapten: de Vegro European Championships Paradarts 2020, waarbij voor zowel landenteams als individuele spelers titels te winnen zijn.

Vegro Expertisecentrum Hulpmiddelen heeft een landelijke dekking aan winkels, uitleenpunten, distributiecentra en een webwinkel voor de verkoop, uitleen en verhuur van hulpmiddelen. Vegro streeft ernaar om klanten zelf hun kwaliteit van leven te laten bepalen. Persoonlijke veerkracht staat hierbij centraal. Zij helpen mensen de regie over hun eigen gezondheid te behouden en hun leven zo comfortabel mogelijk te maken. Vegro werkt van uit de gedachtegang ‘positieve gezondheid’, waarbij de nadruk ligt op mogelijkheden en gelijkheid.

Foto © Joyce Huis 2019