Ook vanaf 1 januari nog geen NDB competities

Op de website van de Nederlandse Darts Bond laat de bond weten dat tot hun grote spijt er vanaf 1 januari 2021 nog steeds geen competities worde opgestart. Omdat de tweede Corona golf minder afneemt dan de eerste zijn er nog steeds strenge maatregelen die de start onmogelijk maken.

Het bericht zoals op de website van de NDB is gepubliceerd luidt:

Helaas hebben we nog steeds te maken met de coronacrisis en de strenge maatregelen die daarbij horen. Op dit moment zien we het aantal besmettingen wel dalen, maar de tweede golf Covid-19 neemt veel langzamer af dan de eerste. Deze tweede golf is een flinke tegenvaller. Wij hadden afgelopen augustus, toen we besloten onze competities uit te stellen, de hoop om in januari weer te kunnen starten. Met de kennis van nu is dat helaas niet mogelijk.

De Nederlandse Darts Bond houdt de coronacrisis al vanaf het begin nauwlettend in de gaten en ook de mogelijkheden en uitdagingen voor de dartssport. Op dit moment is de horeca gesloten in Nederland en hebben we te maken met de anderhalve meter maatregel. Voor hoe lang nog weet niemand. De verwachting is dat de huidige maatregelen voorlopig niet versoepeld zullen worden. Voor nu vinden wij het belangrijk om duidelijkheid te bieden aan onze lidorganisaties en alle darters.

Landelijke activiteiten worden niet opgestart in januari
Vanwege de grote onzekerheid en sombere vooruitzichten heeft de NDB besloten dat het seizoen 2020-2021 ten einde is. Dit betekent:
•    Laco & Superleague worden niet opgestart in januari.
•    NDB Rankingcircuit 2020-2021 wordt niet opgestart in januari.
•    Geen divisie- en bekerkampioenschappen voor seizoen 2020-2021.

Belangrijke reden voor dit besluit
Om een ‘halve competitie’ te spelen (Laco & SLN) is het noodzakelijk dat de competities in januari aanvangen. Later beginnen gaat helaas niet omdat we dan praktisch gezien speeldagen te kort komen voordat het nieuwe seizoen begint.

Advies voor lidorganisaties en hun regionale competities
Wij adviseren onze lidorganisaties om haar regionale competities niet op te starten in januari 2021. Alle lidorganisaties dienen hier echter zelf een besluit over te nemen.

Dutch Open Darts
Eerder hebben we al gecommuniceerd dat de Dutch Open Darts verschoven is van februari naar september. Wij hopen van harte dat het grootste open darts toernooi in 2021 door kan gaan. Ook voor het opstarten van de competities richten we ons nu op september. We hopen, en zullen er alles aan doen, om het seizoen 2021-2022 op een zo normaal mogelijke manier op te starten.

Indien er weer meer kan
Uiteraard houden wij de huidige maatregelen en daarbij behorende aanscherpingen of versoepelingen nauwlettend in de gaten. Zodra de horeca weer open gaat en we weer met meerdere mensen samen mogen komen, bekijken wij ook wat er op dat moment weer kan. Concreet betekent dit dat wij, indien mogelijk, wel weer bekijken of het organiseren van een toernooi of zelfs een NK, met gepaste maatregelen, mogelijk is. Wij vinden het heel vervelend dat we door de coronacrisis opnieuw zijn geconfronteerd met het moeten nemen van moeilijke beslissingen. Als nationale sportbond willen wij natuurlijk niets liever dan zo snel mogelijk alles weer opstarten. Hopelijk kunnen we op korte termijn weer op een verantwoorde manier een mooi toernooi organiseren. Ook blijven wij ons inzetten voor verduidelijking rondom de horecasporten samen met NOC*NSF en pleiten wij voor steun voor alle horecalokaliteiten. Wij gaan er vanuit dat we opnieuw op solidariteit en begrip kunnen rekenen voor dit besluit.